Chuyển tới nội dung

Thông báo chủ trương lắp đặt và sử dụng điều hòa nhiệt độ tại các phòng học 

25.05.2020

Tham khảo thông báo tháng 4 năm 2020 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về dự báo khí hậu năm 2020, theo đó số ngày nắng nóng năm 2020 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm;

Căn cứ khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất của Nhà trường; nhu cầu của người học đang học tập tại Trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo về chủ trương lắp đặt và sử dụng điều hòa tại các phòng học phục vụ người học cụ thể như sau:

1. Trang bị 100% các phòng học tại trụ sở chính điều hòa nhiệt độ để phục vụ người học khi lên lớp học tập trong thời gian nắng nóng của mùa hè (dự kiến triển khai và đưa vào phục vụ ngay từ tháng 6/2020).

2. Phương án lắp đặt và sử dụng:  - Lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ: sẽ do Nhà trường chi trả toàn bộ. - Tiền điện sử dụng hàng tháng: theo nguồn xã hội hóa (thu của người học đang học tập tại Trường). 3. Mức thu: Tạm thu 50.000 đ/tháng/người học (trừ các lớp không sử dụng).

4. Thời gian thu: Tháng 6, 7 năm 2020 đối với năm học 2019 - 2020. Các năm học tiếp theo, Nhà trường sẽ có thông báo sau.

Căn cứ thông báo, yêu cầu các đơn vị trực thuộc, chủ nhiệm lớp thông báo chủ trương này đến người học được biết và làm đề xuất nộp cho chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp tổng hợp nộp cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 28/5/2020 để báo cáo Hiệu trưởng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Phòng Công tác sinh viên để được giải đáp


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác