Chuyển tới nội dung

Thông tin liên hệ

Hotline tư vấn tuyển sinh, Thương hiệu và Truyền thông: 0902 130 130

Cổng tuyển sinh: Tuyensinh.hunre.edu.vn

Fanpage tư vấn tuyển sinh: Facebook.com/Hunre.Uni

Fanpage trường: Facebook.com/Hunre.Fanpage

Kênh youtube: Youtube.com/Hunrenews

I. DANH SÁCH TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG, BAN

STT

Tên

Trưởng đơn vị

Điện thoại

1

PGS.TS. Hoàng Anh Huy

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

0932249680

2

PGS.TS. Phạm Quý Nhân

Phó hiệu trưởng

0913546004

3

TS. Vũ Danh Tuyên

Phòng đào tạo

0988343666

4

Nguyễn Văn Hưởng

Công đoàn

0983775996

5

PGS.TS Lê Thị Trinh

Môi trường

0989203581

6

TS.Nguyễn Hồng Lân

Khoa học biển

0944699605

7

TS.Nguyễn Hoản

Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

0915826869

8

TS.Trần Lệ Thu

Lý luận chính trị

0902210733

9

TS.Phạm Anh Tuấn

Quản lý đất đai

0912502619

10

TS.Lê Phú Hưng

Công nghệ thông tin

0946338877

11

TS. Thái Thị Thanh Minh

Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

0983484946

12

TS.Bùi Thị Hồng Thắm

Trắc địa bản đồ và thông tin địa lý

0976785816

13

TS.Phí Trường Thành

Địa chất

0946854916

14

TS.Hoàng Thị Nguyệt Minh

Tài nguyên nước

0915896389

15

TS.Trương Vân Anh

Khí tượng thủy văn

0981479299

16

ThS. Đặng Đức Chính

Bộ môn Ngoại ngữ

0912693486

17

Ths. Phạm Đình Tâm

Giáo dục Thể chất và Quốc phòng

0983998509

18

TS. Lê Xuân Hùng

Khoa học đại cương

0903208514

19

ThS. Đinh Hữu Thịnh

Trung tâm dịch vụ trường học

0912236448

20

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hương

Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin

0989059880

21

ThS. Phạm Đức Quán

Trung tâm giáo dục thường xuyên

0983054815

22

TS. Lê Ngọc Thuấn

Viện nghiên cứu tài nguyên

 0987815114

23

TS. Nguyễn Phương Hoa

Trung tâm hợp tác Đào tạo và hướng nghiệp SV

0919268468

24

TS.Nguyễn Hoản

Ban truyền thông và tư vấn tuyển sinh

0915826869

25

Th.S Nguyễn Văn Hưởng

Phòng công tác HSSV

0983775996

26

TS. Nguyễn Hữu Mạnh

Phòng Tổ chức – Hành chính

0976284868

27

ThS. Nguyễn Thị Minh Sáng

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng GD

0989309681

28

CN. Nguyễn Việt Hằng

Phòng Kế hoạch tài chính

0988026669

29

TS. Nguyễn Bá Dũng

Phòng khoa học CN và Hợp tác quốc tế

0912319706

30

ThS. Nguyễn Duy Tạo

Phòng Quản trị thiết bị

0912410501

31

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Phòng thanh tra giáo dục và Pháp chế

0904313086

32

ThS, Nguyễn văn Khỏe

Trung tâm tư vấn và môi trường

0915161649

33

Lê Trung Kiên

Đoàn thanh niên

0912628808

II.DANH SÁCH TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI PHÓ PHÒNG/KHOA

STT

Phó phòng, khoa

Tên

SĐT

1

Khoa học biển

Lê Xuân Tuấn

0988585568

2

Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Đình Hương

0916175566

3

Trần Minh Nguyệt

0987898882

4

Môi trường

Nguyễn Khắc Thành

0912040325

5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

0989965118

6

Lý luận chính trị

Lê Thị Thùy Dung

0904352749

7

Trần Lệ Thu

0902210733

8

Quản lý đất đai

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

0934447788

9

Nguyễn Thị Hải Yến

0977891369

10

Công nghệ thông tin

Nguyễn Ngọc Khải

0983266986

11

Lê Lan Anh

0912177345

12

Trần Cảnh Dương

0903220098

13

Trắc địa bản đồ và thông tin địa lý

Bùi Thị Hồng Thắm

0976785816

14

Tài nguyên nước

Lê Việt Hưng

0983109724

15

Khí tượng thủy văn

Phạm Minh Tiến

0983899956

16

Giáo dục Thể chất và Quốc phòng

Phạm Kiên Cường

0984652666

17

Khoa học đại cương

Lê Thị Hương

0942554498

18

Trung tâm dịch vụ trường học

Phạm Văn Sáu

0388403008

19

Đinh Hữu Thịnh

0985861886

20

Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Đoan Hiền

0904629579

21

Trung tâm giáo dục thường xuyên

Phạm Đức Quán

0983054815

22

Trung tâm hợp tác Đào tạo và hướng nghiệp SV

Nguyễn Thị Lý

0902207799

23

Phòng công tác HSSV

Nguyễn Thị Thanh Tâm

0988464946

24

Phòng đào tạo

Bùi Thu Phương

0983463800

25

Lưu Văn Huyền

0904148645

26

Phòng Tổ chức – Hành chính

Nghiêm Thị Luyến

0975778066

27

Bùi Tiến Trịnh

0966491916

28

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng GD

Lương Thanh Thạch

0985505131

29

Phòng Kế hoạch tài chính

Trần Huyền Thu

0989383751

30

Phòng khoa học CN và Hợp tác quốc tế

Vũ Thị Thủy Ngân

0983512050

31

Phòng Quản trị thiết bị

Phạm Thế Anh

0932200679

32

Phòng thanh tra giáo dục và Pháp chế

Nguyễn Quang Tuấn

0987987352

33

Phạm Thị Thanh Thủy

09787891148

34

Công đoàn

Nguyễn Thị Hải Yến

0968686291

35

Nguyễn Thanh Tùng

0904313086

36

Đoàn thanh niên

Nguyễn Minh Tuấn

0918207369

37

Nguyễn Thành Tôn

0987246616