Chuyển tới nội dung

Thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ I năm học 2021 - 2022 thay thế TKB số 3580 ban hành ngày 13/09/2021 (Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 11)

05.10.2021

THỜI KHOÁ BIỂU NÀY THAY THẾ CHO THỜI KHOÁ BIỂU ĐƯỢC BAN HÀNH THEO SỐ 3580/TBTKB - TĐHHN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2021 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác