Chuyển tới nội dung

Quyết định về việc Điều chỉnh hình thức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với các học phần lý thuyết theo phương thức thi trực tuyến

06.10.2021

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác