Chuyển tới nội dung

Lịch thi học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020 - 2021 (điều chỉnh) Áp dụng đối với sinh viên khóa 8, 9, 10 hệ vừa làm vừa học

13.09.2021

LỊCH THI HỌC KỲ II VÀ HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2020 - 2021 (ĐIỀU CHỈNH)

Áp dụng đối với sinh viên khóa 8,9,10 hệ vừa làm vừa học


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác