Chuyển tới nội dung

Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm năm 2020

07.07.2020

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-TĐHHN, ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giai đoạn 2018 – 2022;

Căn cứ vào công văn phúc đáp số 365/MĐC-CCDN ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức ngày hội việc làm năm 2020 cho sinh viên

Mục đích, ý nghĩa:

- Tạo điều kiện cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo;

- Định hướng việc học tập cho sinh viên đang học thông qua các hoạt động tuyển dụng, giúp sinh viên nắm bắt được các tiêu chí tuyển dụng, làm quen với thị trường tuyển dụng lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo;

- Tăng cường cơ hội giao lưu, hợp tác giữa trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và trường Đại học Mỏ Địa chất trong việc hợp tác đào tạo và hướng nghiệp cho sinh viên.

Đối tượng tham gia:

Là sinh viên (đặc biệt là sinh viên cuối khóa) của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Thời gian: Từ 8h00 - 17h00 ngày 17/7/2020.

Địa điểm tổ chức: Trường ĐH Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Danh mục vị trí tuyển dụng: Theo phụ lục đính kèm.

Tổ chức thực hiện:Chi tiết trong file đính kèm


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác