Chuyển tới nội dung

Lịch công tác của lãnh đạo trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội

(Tuần 03. Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)
03
Thứ/ NgàyGiờLãnh đạo TrườngNội dung công việcThành phần tham dựĐịa điểm
Thứ Hai
17/01/2022
Lãnh đạo TrườngLàm việc tại Trường
Thứ Ba
18/01/2022
Lãnh đạo TrườngLàm việc tại Trường
Thứ Tư
19/01/2022
13:30Phó Hiệu trưởng Lê Thị TrinhDự Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022 Khoa Môi trường.Theo Quyết định.C.311
Thứ Năm
20/01/2022
08:00Phó Hiệu trưởng Lê Thị TrinhDự Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022 Khoa Môi trường.Theo Quyết định.C.311
13:30Phó Hiệu trưởng Lê Thị TrinhDự Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022 Khoa Môi trường.Theo Quyết định.C.311
Thứ Sáu
21/01/2022
08:00Chủ tịch HĐT Hoàng Anh HuyDự Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022 Khoa Môi trường.Theo Quyết định.C.205
08:00Phó Hiệu trưởng Lê Thị TrinhDự Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022 Khoa Môi trường.Theo Quyết định.C.311