Chuyển tới nội dung

Đại hội chi bộ Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2020-2022

25.03.2020

Tham dự Đại hội có Đồng chí Phạm Qúy Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy đại diện phía Đảng bộ Nhà Trường và toàn thể Đảng viên Chi bộ Lý luận Chính Trị.

Sau các nghi lễ chào cờ, Quốc ca, Quốc tế ca trang trọng, thay mặt Chi bộ đồng chí Nguyễn Thị Luyến đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Nội dung báo cáo đã chỉ rõ sự nhất quán của chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội đã nghe đảng viên trong chi bộ trình bày các tham luận, ý kiến thảo luận góp ý cho dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, tập thể Chi bộ phấn đấu đạt mục tiêu: Chỉ đạo để đảng viên phát huy tinh thần tự chủ, tự giác trong việc học tập quán triệt nghị quyết Đảng; chủ động hoàn thành các nhiệm vụ của Nhà trường; Từng đảng viên phải là tấm gương tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu trong công tác và các hoạt động khác; làm gương không chỉ trong Nhà trường mà còn ngay cả trong khu phố và trong các mối quan hệ xã hội.ại hội đã giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu Ban chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, kết quả bầu cử bầu ra 3 chi ủy, 1 Bí thư và 1 Phó Bí thư.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội chi bộ Lý luận Chính trị Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường HN nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp, thông qua sự đồng thuận, nhất trí cao của chi ủy Chi bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên.

Một số hình ảnh của Đại hội:


Bài viết khác